Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt No-Odour de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van No-Odour, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen.

 

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's, logo's e.a.) op deze site mogen - behalve voor privé gebruik - niet zonder schriftelijke toestemming van No-Odour worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

 

Hoewel deze site met zorg is gemaakt, kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. No-Odour en F-Graphics nemen derhalve geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Deze website is ontwikkeld, ontworpen en uitgewerkt door F-Graphics.